TVORÍME ZNAČKU

Kvality

Vysledovateľnosti

Overenia

Systém má rôzne stupne intenzity vysledovateľnosti, pričom dokáže vychádzať z bežných legislatívne

nevyhnutných dát až po IOT prístupy. Podstatou systému je rôzne automatizovaný zber dát,

ktoré sú následne pretvorené do prehľadných informácií o farme, spôsobe chovu, preprave, porážke, chladení

a expedícii tak, aby poskytli užitočné informácie spracovateľom, retailu, ako aj konečným konzumentom.

Pri produkte vybratého z obalu, alebo použitého v reštaurácii, nie je možné určiť, že pochádza z jedinca, prípadne farmy, ktorú predajca deklaruje.

MÁME RIEŠENIE.

V procese implementácie OpenProduct je prvovýrobcom vytvorený genetický profil stáda, s ktorým musia byť nevyhnuteľne kompatibilné všetky produkty zo zvierat, ktoré z konkrétneho stáda pochádzajú.

 

Zber dát s jednoduchou implementáciou a následný systém kontroly, vykonateľný nezávisle a transparentne, má potenciál eliminovať falšovanie v procese produkcie mäsa a masových produktov v priestore EU.

Naskenuj

Skontroluj

Otestuj

Naskenuj QR kód na obale produktu. 

Zisti o produkte všetky dôležité údaje, testovania, pôvod,...

Nezdá sa ti to ? Daj produkt otestovať.

APLIKÁCIA OPENPRODUCT.

Aplikácia je momentálne v Alfa testovaní a pracujeme na jej optimalizácií, pridávame potrebné komponenty a nastavujeme obsah podľa potrieb konzumentov a taktiež výrobcov.

V prípade, že máte záujem o náhľad aplikácie kliknite na tlačidlo nižšie.

NU3Gen®, s.r.o. | Všetky práva vyhradené. 2020

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Prihlásiť sa na odber newslettera.